domov a signály  História   Zisky televízie   Programy VTV    Vysielaný obsah   |  

     
 

kamera

Zisky televízie

Zisky televízie tvorila reklama. To tvorí aj u televízií dnes, azda najväčšiu časť.  VTV bola prostriedkom inzercie investorov a tí jej venovali po nejakom čase od spustenia aj svoju pozornosť. Marketing televízie sa už začal hýbať a ponúkal odvysielanie reklám firmám, súkromníkom. Z toho vychádzal zisk.  Ako jedna z mála súkromných televízií v Európe sa divák nemusel báť reklamy v častiach filmu. Film a jeho predelenie reklamou jedine večer.  Práve vtedy hodnota reklamy stúpa a aj priestor pre reklamu  v najviac sledovanom filme je najhodnotnejší. Práve preto televízia využívala len večerné filmy na reklamu.

Práve ako som spomenul, že reklamu si mohol v TV objednať takmer ktokoľvek, bolo poznať aj na spracovaní reklamy.  Grafickej stránke a jednoduchosti.

 

Trvalo dlhšie, až sa k inzercii reklamy dostali aj väčšie a lukratívnejšie firmy, a samozrejme ako to už býva, aj predvolebné spoty z kampaní HZDS.

 

  Práve členovia strany HZDS mali prsty v televízií, hoci nie priamo.

A človek by neveril, že i tak bolo spravodajstvo maximálne objektívne. Nebolo cítiť, že sa v ňom uprednostňuje HZDS alebo nebodaj záujem niekoho z HZDS obmedziť niektoré príspevky.

K záveru však toto pravidlo platilo menej a menej. Kvalitné spravodajstvo bolo azda najväčším ťahákom celej televízie a ešte dlho ním zostalo. V

 

 
 
 
 
 

  domov a signály  História   Zisky televízie   Programy VTV    Vysielaný obsah   |  

 
 

All right reserved  2004 - 2009 © Enem for triple 2